top of page

Розробка стратегії управління даними

Чому важливе управління даними? Це гарантія того, що ці організації можуть бути швидше активом, ніж пасивом. Те, як це відбувається, варіюється від організації до організації та від галузі до галузі.

Переваги, які організації можуть одержати від застосування строгих методів управління даними:

Впевненість у прийнятті

рішень на основі даних

 

Створення чітких протоколів управління даними дозволяє організації бути впевненішою у точності своїх даних. Ця впевненість збільшує ймовірність того, що організація підтримуватиме свій процес прийняття рішень даними, а не суб'єктивними міркуваннями. За деякими оцінками, організації, керовані даними, втричі частіше повідомляють про поліпшення у процесі прийняття рішень, ніж інші, менш орієнтовані дані організації. Це може відіграти ключову роль у збільшенні прибутку та загального успіху у бізнесі.

Підвищення цінності для споживачів

 

Можливість вказати на різні компоненти вашої практики управління даними може допомогти вам зміцнити довіру споживачів до ваших продуктів та послуг. Це особливо актуально у чутливих галузях, таких як охорона здоров'я та фінанси, де споживачі особисто зацікавлені у тому, щоб ви могли забезпечити конфіденційність та безпеку своїх даних. Таким чином, управління даними стає додатковою перевагою для споживачів.

Велика внутрішня відповідальність

 

Чіткі правила та методи управління даними полегшують організації завдання притягнення співробітників до відповідальності за їхні дії. Наприклад, якщо працівник отримує доступ до даних, з якими він не повинен працювати або порушує правила гігієни даних організації, є чіткі способи виявлення проблем та їх усунення.

Підвищення ефективності

всередині організації

 

Поширеною проблемою, з якою зіштовхуються організації без практики управління даними, є дублювання даних, коли є кілька версій одного ж набору даних чи файла. Коли співробітники не впевнені, що використовують останні дані, може виникнути плутанина, неточності і неефективність. Правильне і зворотнє: коли співробітники впевнені у своїх джерелах даних, це може призвести до ефективнішого використання цих даних. Витративши час на встановлення правил та обробки даних, ви зможете усунути та зменшити джерела неефективності та плутанини.

Просте управління нормативними вимогами

 

Практично у будь-якій галузі, що займається збиранням та зберіганням інформації даних про споживачів, існують закони та правила, що визначають, як її слід захищати. Охорона здоров'я, фінансові послуги та електронна комерція — ось лише кілька прикладів. Створення протоколів керування даними у вашій організації може спростити дотримання таких законів та правил.

Підвищена прозорість

 

Після застосування методів управління даними стає набагато простіше бути прозорим для внутрішніх та зовнішніх зацікавлених сторін. Наприклад, журнали доступу дозволяють організації точно знати, хто мав доступ до певних файлів. Ця інформація може бути використана для відповідей на запитання, поставлені споживачами або регулюючими органами.

Зниження витрат на інші галузі управління даними

 

Усі перелічені вище вигоди призводять до непрямих вигод: зниження витрат у інших галузях управління даними. Коли ви встановлюєте протоколи управління даними у своїй організації, ви робите кілька дій, які опосередковано запобігають витратам у майбутньому. Наприклад, жорсткий захист даних знижує ймовірність витоку даних, що знижує шанси на виправлення в майбутньому. Крім того, дотримання правил та норм знижує ризик штрафів.

Від ідей до існуючого продукту. Ми маємо досвід з нестандартними та складними проектами та успішно їх реалізовуємо.

bottom of page