top of page

IT трансформація

Завдання продукту

 • Трансформація IT функції в бізнес-партнeра

 • Забезпечення гнучкості IT для підтримки бізнес-ініціатив

 • Підвищення якості IT рішень

 • Забезпечення прозорості IT для бізнесу

 • Підвищення ефективності інвестицій в IT проекти

Що входить

 • Визначення поточного стану замовника

 • Оцінка поточного рівня зрілості ІТ згідно Cobit 2019

 • Аналіз проектів IT

 • Розробка цільового стану IT

 • Участь у Раді Директорів (при потребі)

 • Допомога у розробці IT стратегії та дорожньої карти IT

 • Розробка моделі управління IT

 • Розробка мотиваційної системи та 

 • Допомога у розробці дорожньої карти IT

 • 8 сесій в місяць з IT керівництвом замовника

 • 2-4 візита в місяць до замовника

 • Забезпечення нашою експертизою та зразками документів

 • Контроль прогресу

​Переваги для клієнта

 • Підвищення гнучкості IT на виклики для бізнесу

 • Інтегрованість IT в бізнес

 • Підвищення керованості та ефективності IT

 • Підвищення рівня довіри до ІТ

 • Зниження вартості володіння IT (TCO)

 • Якість "Великої Четвірки" за вартістю в рази нижче

 • Незалежна кваліфікована IT експертиза для бізнесу

Кейс

Компанія імпортер товарів народного споживання. Звернулась до нас із запитом щодо трансформації IT функції внаслідок неспроможності IT підрозділу підтримувати бізнес ініціативи. Після визначення поточного стану замовника, була розроблена IT Balanced Scorecard, дорожньо-ресурсна карта, портфель проєктів IT, розроблені показники ефективності. Додатково були реалізовані принципи керування (IT Governance), адаптована організаційна IT структура.

Результатом проєкту стала реалізація керованої та прозорої для бізнес-замовників IT функції, яка швидко відповідала на бізнес-потреби. Додатково був удосконалений процес бюджетування на рівні підприємства та реалізована система корпоративної звітності.
 

Тривалість проєкту: 18 місяців

bottom of page